Dizel motorlarda gaz halde atılan zararlı maddelerin yanında toz halindeki katı maddeler de egzoz gazı ile dışarı atılır, bu katı maddelere “partikül” denir, Sağlığa zararlı maddeler sınıfına girer ve kanserojendir.

Günümüzde pek çok modern araçlara dizelpartikül filtresi monte edilmektedir. Zamanla çeşitli nedenlerle motorda kurum parçacıkları birikmekte, nihayetinde filtre yavaş yavaş tıkanmaktadır ve rejenerasyon artık mümkün olmamaktadır.

Tıkanmış partikül filtrelerini sökmeden temizlemek mümkün değildir. Biz egzozunuzu sökerek Clean Max Power makinasına bağlayarak sıcak basınçlı su ve kimyasal karışımlarla iki saatte %100 temizlemekteyiz. Partikül filtre tek başına arıza yapmaz. Buna sebep olan kalitesi yakıt ve tıkanmasına sebep olan diğer arızalar tespiti yapılarak giderilmesi sağlanmaktadır.

Partikül filtre ve katalizör konvektör filtrelerin revizyonunu da yapıyoruz.

Amacımız %100 temizlik ve %100 müşteri memnuniyeti.